Intervju: FRIDA LINEHAGEN – ”Metoo har fått oss att förstå att vi inte är ensamma”

Frida Linehagen. Foto: Alexandra Hinn Cederström

KVINNLIGA MILITÄRER. Frida Linehagen, plutonchef på Sjöstridsskolan, har varit inblandad i utställningen ”Kvinna – från högaffel till AK 5” , som pågår på Brigadmuseum i Karlstad 2018–2019. Linda Bönström har träffat henne.

På Brigadmuseum i Karlstad pågår för närvarande utställningen ”Kvinna – från högaffel till AK 5”, där du deltar. Vad handlar utställningen om och vad kan besökarna förvänta sig att få se?

– Utställningen berättar om kvinnors öden och äventyr inom försvaret under 400 år. Den lyfter fram både kända och okända kvinnor och visar allt från soldathustrun till dagens kvinnliga yrkesofficerare.

Hur blev du själv involverad i projektet?

– Jag är yrkesofficerare, arbetar med jämställdhetsfrågor och forskar kring hur det är att vara militär och kvinna på en mansdominerad arbetsplats som Försvarsmakten.

Om du skulle få välja enbart en del av den här långa historien, vad skulle du säga har varit det viktigaste för kvinnor vid Försvarsmakten?

– Ja, du … det är ju väldigt inspirerande att följa berättelser om kvinnor för flera hundra år sedan som förklätt sig till män för att få strida. Samtidigt i modern tid var det ett mycket viktigt steg när kvinnor fick eller tog sig möjligheten att göra värnplikt 1980. Och så nu i dag när det äntligen är en könsneutral värnplikt.

Ni var flera som intervjuades inför den här utställningen. Har ni haft mycket gemensamt under era karriärer?

– Ingen aning. Jag har inte hunnit sätta mig in i det än tyvärr. Men det kan jag tänka mig.

Själv är du i dag plutonchef på Sjöstridsskolan. Kan du berätta lite om vad det innebär?

– Som plutonchef för kadetter är jag en mentor, förebild och chef. Jag följer mina kadetter i deras utbildning och undervisar även i ledarskap. Ingen dag är den andra lik och lektioner inomhus varvas med personliga samtal, utbildning i radar och segling i Atlanten. Mycket stimulerande och intressant!

Förra året skrev du en uppsats vid Linnéuniversitet som kom att publiceras som en vetenskaplig artikel. Vad är det du forskat om och kommit fram till?

– Jag har forskat om kvinnliga militärers erfarenheter kring att arbeta i en mansdominerad organisation och en engelsk version av den har blivit publicerad som vetenskaplig artikel. Jättehäftigt!

– Jag har i stora drag kommit fram till att politikerna ställer krav på mansodominerade organisationer, som Försvarsmakten, att öka antalet kvinnor, men att Försvarsmakten uppvisar en oförmåga och ovilja att uppnå det.

– De kvinnor som arbetar inom Försvarsmakten trivs bra i rollen som militär, men inte i rollen som kvinnlig militär, vilken blir en paradox i sig, så det inte går att komma undan.

Andra saker som hände förra året var ju också att Försvarsmakten gick med i uppropet #metoo under benämningen #givaktochbitihop. Du fick gå upp i försvarsutskottet och redogöra för situationen. Vad informerade du dem om?

– Jag berättade för dem hur det ser ut i Försvarsmakten i dag. Jag ville skicka med dem en känsla, för en sådan glömmer man inte. Jag gav exempel från min arbetsplats, där en del saker inte fungerar så som man skulle önska utifrån #givaktochbitihop.

– De frågade hur det var möjligt att saker som kom fram i #givaktochbitihop förekom inom Försvarsmakten utan deras vetskap. Jag svarade att de aldrig bjudit in mig innan, så jag hade inte haft möjlighet att berätta.

Du har själv upplevt kränkningar. Blev du ändå förvånad över hur det fortfarande sker inom Försvarsmakten?

– Mycket förvånad! Inte att det sker, men vidden och mängden både upprörde och förvånade mig. Många gånger pratar vi kvinnor i minoritet inte om kränkningar vi utsatts för, vi vill ju så gärna passa in, funderar på vår egen skuld och tänker att jag kanske bör tåla detta när jag visste vad jag gav mig in igenom att välja ett arbete inom Försvarsmakten.

– Detta är ju så klart alldeles galet tänkt, men #metoo har fått oss att förstå att vi inte är ensamma. Mycket kraft för förändring har skapats därur.

I vår kommer ett uppföljningsmöte. Kommer du att ha några förändringar att rapportera om?

– Ja, det kommer jag. Försvarsmakten har gjort en del förändringar som fått mer eller mindre genomslag i verksamheten. Olika förband har agerat olika men det krävs fortfarande väldigt mycket mer för att vi ska få till en varaktig förändring i organisationen. Ett sätt att påverka detta är den politiska vägen.

I och med att både kvinnor och män mönstrar i dag, hur tror du att situationen kommer att förändras?

– Jag hyser stort förtroende för många av våra yngre kollegor som kommer in i Försvarsmakten. För de flesta av dem är jämställdhet en självklarhet, mycket mer än för min generation.

– Samtidigt har den traditionellt manliga organisationen Försvarsmakten en utmaning i att möta dessa individer och ta till vara och lära av deras klokskap och att inte låta socialisationsprocessen ta över.

 

Namn: Frida Linehagen
Ålder: 37 år
Familj: Make Peter, 36 år, döttrarna Elise, 7 år, och Tilia, 6 år.
Bostadsort: Karlskrona
Fritidsintressen: Studier i sociologi, yoga, löpning och att vara ute i naturen.

Intervjun är tidigare publicerad i Opulens.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *